Schema gäller from 13/1-20

För aktuellt schema fram till dess se facebook och instagram alt. maila för info.


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

06:00

Cirkel 30

Styrka 30

Boxfys 45

06:30

Cirkel 30

Styrka 30

07.30


08.30

Ft 45

Styrka 55

09.30


Styrka 55

10.00


Uteträning

iMama W

11.45

Styrka 30

Cirkel 30

12.20

Tabata 30

Styrka 30

15.30


Cirkel 45

Cirkel 45

15.45

Familjefys

16.30

Styrka 45

Friday Fun

17.00

Rörlighet 

Core 30

Cirkel 55

17.15

17.30

Afro

Tabata 30

Boxfys 45

Miniband 

18.15

Cirkel 45

Styrka 45

Tabata

18.30

Ft 45

19.00

Cirkel 45

0733-94 53 00

Hagagatan 2

602 15 Norrköping

Organisationsnummer: 559222-8117


Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss